Ana Sayfa

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

*  Binalarda konfor koşullarının oluşturulması için  gerekli olan minimum enerji ihtiyacını,

Bu konfor koşullarının oluşturulması için binanın  ne kadar enerji tüketeceğine dair sınıflandırmayı,

Enerji tüketiminin hangi oranda güneş, rüzgar, vb.yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını,

Binanın ve içerisinde kullanılan cihazların işletilmesinde çevreye ne kadar CO2 gazı salımı    yapıldığını,

*  Binanın yalıtım özelliklerini,

*  Isıtma ve/veya soğutma, havalandırma ve sıhhi sıcak su sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri gösterir.

*  Serbest Mühendislik ve Müşavirlik şirketleri (SMM) binaya dair mimari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi, mekanik tesisat projeleri üzerinden; binanın yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri , binanın hangi malzemeden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimlilikleri,  sıcak su sistemiyle ilgili bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. teknik bilgileri toplar.

*  Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı BEP-TR yazılımı vasıtasıyla binanın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesi’ni üretir.

*  Enerji Kimlik Belgesi’nin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

*  Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi,yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur.

*  Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız  bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında,mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi’nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

- Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

- Yeni binaların Enerji Kimlik Belgesi alması yasal olarak zorunludur.

- Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 Güçlükaya Mah. Belören Sok. No :1/1 (Keçiören  Belediyesi Yanı) Keçiören – ANKARA
0 (312) 358 13 74
ankaraekb@gmail.com

Danışmanlık ve Destek ARKIN DİZAYN isim tescili