Faaliyetler ‘Enerji Kimlik Belgesi Düzenleyen Kuruluşlar’

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kuruluşlar

Enerji Kimlik Belgesi, bu belgeyi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır.

Enerji Kimlik Belgesi, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluşlar dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarca verilen Enerji Kimlik Belgesi ve ilgili raporlar geçersiz sayılır.

Bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir ve Mühendis Belgesi’ne sahip mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler, binalara, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş sayılır.

BEP-TR’ye erişim yetkisi sadece Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlara verilir. Ancak bu yetki, kuruluş adına EKB uzmanı Yetkilendirme Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalandırılan gerçek kişiler (Enerji Kimlik Belgesi uzmanları) tarafından kullanılır.

Bu sebeple Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemeye yetkili kuruluşların, EKB düzenlemek üzere yetkilendirilmiş personele sahip olması şarttır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, eğitim tamamlayan ve sınavdan başarılı şekilde geçen EKB uzmanlarına , kişiye özgü kullanıcı adı ve şifre verir. EKB uzmanları şifre ve kullanıcı adları vasıtasıyla Enerji Kimlik Belgesi üretir.

Enerji Kimlik Belgeleri’nin düzenlenmesinden, yetkili kuruluşun ilgili personel ve yetkili kuruluş adına kuruluşun sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur

- Binalarda Enerji Kimlik Belgesi uygulaması 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

- Yeni binaların Enerji Kimlik Belgesi alması yasal olarak zorunludur.

- Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

 Güçlükaya Mah. Belören Sok. No :1/1 (Keçiören  Belediyesi Yanı) Keçiören – ANKARA
0 (312) 358 13 74
ankaraekb@gmail.com

Danışmanlık ve Destek ARKIN DİZAYN isim tescili